วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การบริหารจัดการความเสี่ยง


 การวางแผนประกัน

ประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่เราเลือกจะโอนย้ายความเสี่ยงไปให้บุคคลที่ 3 เป็นผู้รับความเสี่ยงแทน ในด้านการพิจารณาด้านแผนประกันภัย อาจมีองค์ประกอบใหญ่ให้พิจารณา เช่น ความคุ้มครอง เงินคืนตามสัญญา ระยะเวลาความคุ้มครอง ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน และสัญญาความคุ้มครองเพิ่มเติมเช่น ความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง หรืออื่นๆ
ปัจจุบันสินค้าประกันชิวิตมีหลากหลาย และซับซ้อนเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ในหลายๆ มิติทางการเงินไปพร้อมกัน อาจรวมไปถึงด้านการลงทุน หรือการจัดการด้านภาษีอย่าเป็นระบบ
ในหลายกรณีผลิตภัณฑ์จากบริษัทประกันชีวิตจึงถูกนำมาใช้ด้านการรันตีกระแสเงินสด แทนการลงทุนแต่เพียงด้านเดียว
ลูกค้าจึงต้องพิจารณาความสัมพันด้านสินค้าประกันชีวิตให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการเงินประเภทอื่น ดังนั้นผู้ออกแบบแผนทางการเงินจึงต้องมีความรู้และความสามารถที่นอกเหนือจากการวางแผนทางการเงินแล้ว คือความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

  การประกันสุขภาพระยะยาว

การมีสุขภาพที่สมบุรณ์ ถือเป็นการหนึ่งปัจจัยในด้านความมั่งคั่งหรืออิสระภาพทางการเงิน ถ้าไม่อย่างนั้นสินทรัพย์ที่มีอาจหมดไปกับการเจ็บป่วยที่ไม่อาจจำกัดการสูญเสียได้ ถ้าเราไม่ได้วางแผน ไม่ใช่แค่เมื่อตอนเราเข้าสู่วัยสูงอายุ แต่ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เพราะอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้สมบูรณ์ที่สุด

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

อ่าว!? ประกันสุขภาพมันช่วยปกป้องเงินในกระเป๋าเราได้ด้วยหรอ?

ในปัจจุบันที่ค่ารักษาพยาบาลแพงมาก ก็สูงขึ้นตามวิวัฒนาการของการรักษาที่ทันสมัยอ่ะนะครับ และความเป็นจริงที่ค่อนข้างโหดร้ายก็คือ ไม่ว่ายังไง วันนึงเราก็ต้องได้พบกับมัน

การที่เราต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพทั้งหมดด้วยตัวเอง มันจะมีผลต่อกระเป๋าของเราเป็นอย่างมากครับ เพราะในบางครั้ง เราเองก็ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายที่มากมายขนาดนี้ คือตั้งตัวไม่ทันและไม่ทันตั้งตัว ถ้าเราต้องถอนเงินจำนวนมากมาเพื่อรักษาตัว เราอาจจะต้องหยุดการลงทุน เลื่อนบางเป้าหมายทางการเงินออกไป หรือบางทีก็อาจจะเงินช็อตได้เลย

ประกันสุขภาพไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คุณเป็นอะไร มันทำไม่ได้หรอกครับ นั่นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนควรจะต้องดูแลสุขภาพตัวเอง ประกันสุขภาพโดยแท้จริงแล้วคือการปกป้องความมั่งคั่งของเราจากค่าใช้จ่ายหนักๆ ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ