วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การบริหารจัดการความเสี่ยง


 การวางแผนประกัน

ประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่เราเลือกจะโอนย้ายความเสี่ยงไปให้บุคคลที่ 3 เป็นผู้รับความเสี่ยงแทน ในด้านการพิจารณาด้านแผนประกันภัย อาจมีองค์ประกอบใหญ่ให้พิจารณา เช่น ความคุ้มครอง เงินคืนตามสัญญา ระยะเวลาความคุ้มครอง ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน และสัญญาความคุ้มครองเพิ่มเติมเช่น ความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง หรืออื่นๆ
ปัจจุบันสินค้าประกันชิวิตมีหลากหลาย และซับซ้อนเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ในหลายๆ มิติทางการเงินไปพร้อมกัน อาจรวมไปถึงด้านการลงทุน หรือการจัดการด้านภาษีอย่าเป็นระบบ
ในหลายกรณีผลิตภัณฑ์จากบริษัทประกันชีวิตจึงถูกนำมาใช้ด้านการรันตีกระแสเงินสด แทนการลงทุนแต่เพียงด้านเดียว
ลูกค้าจึงต้องพิจารณาความสัมพันด้านสินค้าประกันชีวิตให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการเงินประเภทอื่น ดังนั้นผู้ออกแบบแผนทางการเงินจึงต้องมีความรู้และความสามารถที่นอกเหนือจากการวางแผนทางการเงินแล้ว คือความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

  การประกันสุขภาพระยะยาว

การมีสุขภาพที่สมบุรณ์ ถือเป็นการหนึ่งปัจจัยในด้านความมั่งคั่งหรืออิสระภาพทางการเงิน ถ้าไม่อย่างนั้นสินทรัพย์ที่มีอาจหมดไปกับการเจ็บป่วยที่ไม่อาจจำกัดการสูญเสียได้ ถ้าเราไม่ได้วางแผน ไม่ใช่แค่เมื่อตอนเราเข้าสู่วัยสูงอายุ แต่ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เพราะอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้สมบูรณ์ที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น